LMI padalinys Utenos apskrityje

Rita Kraujalienė Skyriaus viršininkė

1. Organizuoti LMI Utenos apskrities skyriaus darbą. Sudaryti ketvirtinius, o jais remiantis mėnesinius darbo planus. Vadovaujantis sudarytais planai atlikti patikrinimus.  Stebėti karštą ir šaltą vandenį tiekiančių įmonių, skaitiklių keitimo grafiko laikymąsi. Pasiekti kad nemažiau 90,5 % daugiabučių gyvenamųjų namų butuose įrengtų šalto vandens skaitiklių atitiktų teisinės metrologijos reikalavimus. Atliekant patikrinimus ir prevencinį darbą siekti, kad degalų ir automobilinių dujų degalinių atitinkančių teisinės metrologijos reikalavimus, dalis iš visų patikrintų Utenos apskrityje degalinių, sudarytų nemažiau negu  88,9 %. Siekti, kad nuolat mažėtų pažeidimų skaičius apskrityje

2. Žiniasklaidos ir visuomenės informavimas apie LMI Utenos apskrities skyriaus veiklą, patikrinimų rezultatus. Parengti ir patalpinti paskelbti du straipsnius. Po vieną straipsnį kas pusmetį.

3. 2019 metų pirmą pusmetį surengti seminarą tema ,, Metrologijos srities reikalavimai matavimo priemonėms, kurios naudojamos teisinėje metrologijoje‘‘.  Į seminarą pasikvieti LMI administracijos atstovus.

2019 metų antrą pusmetį surengti vieną LMI konsultavimo renginį automobilių remonto veiklą vykdantiems ūkio subjektams, į renginį pasikviesti LMI administracijos atstovus.

4. 2019 m. liepos mėn. organizuoti LMI skyrių II ketvirčio veiklos rezultatų aptarimą ir inicijuoti neplaninį Utenos ūkininkų turgaus patikrinimą, bei konsultavimą, dalyvaujant kitų apskričių skyrių darbuotojams.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-03