LMI padalinys Vilniaus apskrityje

Igoris Tkačenko Skyriaus viršininkas

1. Tobulinti ūkio subjektų patikrinimų planavimo ir atlikimo tvarką, siekiant mažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, kuri leistų mažiau kontroliuoti teisinės metrologijos reikalavimų besilaikančius ūkio subjektus. Pasiekti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo kriterijų teigiamų pokyčių, visus patikrinimų atlikti pagal parengtus kontrolinius klausimynus, organizuoti verslo atstovų konsultavimo renginius apskrityje, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams.

2. Pasiekti, kad mažėtų teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų ūkio subjektuose, kurie naudoja matavimo priemonių matavimo rezultatus muitinės, mokesčių operacijoms, gamina ir parduoda akcizais apmokestinamus produktus, siekiant šiose veiklos srityse teisingų matavimo rezultatų, kas įtakotų ir valstybės biudžeto pajamų didėjimą. Siekti, kad toliau gerėtų situacija tose srityse, kuriose ūkio subjektai įpareigoti prižiūrėti atsiskaitymams kuro degalinėse ir suskystintų dujų degalinėse laiku atliktų metrologines patikras motorinių kelių transporto priemonių remonto ir aptarnavimo įmonėse bei suskystintą dujų įrangą montuojančiose įmonėse.

Algis Vižinis Vyriausiasis valstybinis inspektorius

1. Tobulinti ūkio subjektų patikrinimų planavimo ir atlikimo tvarką, siekiant mažinti priežiūros naštą ūkio subjektams, kuri leistų mažiau kontroliuoti teisinės metrologijos reikalavimų besilaikančius ūkio subjektus. Pasiekti veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo kriterijų teigiamų pokyčių, visus patikrinimų atlikti pagal parengtus kontrolinius klausimynus, organizuoti verslo atstovų konsultavimo renginius apskrityje, teikti metodinę pagalbą veiklą pradedantiems ūkio subjektams.

2. Pasiekti, kad mažėtų teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų ūkio subjektuose, kurie naudoja matavimo priemonių matavimo rezultatus muitinės, mokesčių operacijoms, gamina ir parduoda akcizais apmokestinamus produktus, siekiant šiose veiklos srityse teisingų matavimo rezultatų, kas įtakotų ir valstybės biudžeto pajamų didėjimą. Siekti, kad toliau gerėtų situacija tose srityse, kuriose ūkio subjektai įpareigoti prižiūrėti atsiskaitymams kuro degalinėse ir suskystintų dujų degalinėse laiku atliktų metrologines patikras motorinių kelių transporto priemonių remonto ir aptarnavimo įmonėse bei suskystintą dujų įrangą montuojančiose įmonėse.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-10-05