Matavimų ir tyrimų skyrius

Nijolė Maziliauskaitė Skyriaus viršininkė
1. Skyriaus vadybos sistemoje įdiegti naujos redakcijos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus. Pasirengti Nacionalinio akreditacijos biuro priežiūros įvertinimui pagal naujo standarto  LST EN ISO/IEC 17025:2018 leidimo reikalavimus.

2.  Atliekant fasuotų prekių kiekio teisinę metrologinę priežiūrą, organizuoti planinius fasuotų prekių kiekio patikrinimus visose apskrityse.

3. Atlikti užsakovų patenkinimo skyriaus veikla ir pateikiamais matavimų rezultatais tyrimą, atliekant užsakovų apklausą. Peržiūrėti vadybos sistemos išorės dokumentus.

Olga Mičinskaja Vyriausioji specialistė

1. Išduoti Leidimus ženklinti fasuotas prekes „“ ir matavimo indus „3“ ženklais bei leidimus sumažinti periodinių patikrinimų dažnį gamintojams, pakuotojams arba importuotojams.

2. Bandymų kokybės užtikrinimui atlikti palyginamuosius ir stebėtus bandymus.

3. Veiklos gerinimui parengti lentelę, kurioje būtų nurodytas bandymų protokolų, pateiktų gaminiams, kuriems yra išduoti leidimai fasuotas prekes „“ ir matavimo indus „3“ ženklais, išdavimo laikas.

4. Atlikti skyriaus matavimo priemonių techninę priežiūrą, tarpinius patikrinimus, ir esant reikalui įrangos derinimą.

5.  Atnaujinti darbo procedūras po Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 įdiegimo Matavimų ir tyrimų skyriaus kokybės vadove.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-11