Rytų regiono skyrius

Simonas Bužinskas Skyriaus vedėjas

1. Peržiūrėti ir išanalizuoti Rytų regiono skyriaus veiklos efektyvumą.

2. Peržiūrėti ir išanalizuoti darbuotojų teikiamas metines ir ketvirtines ataskaitas.

3. Pasiekti, kad būtų surinkta informacija apie tikrinamus ūkio subjektus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-02