Rytų regiono skyrius

Simonas Bužinskas Skyriaus vedėjas

1. Išanalizuoti Rytų regiono skyriaus veiklos efeketyvumą pasirenkant ūkio subjektus pagal rizikų vertinimo sistemą.

2. Surinkti ir susisteminti informaciją apie ūkio subjektus pagal rizikų vertinimą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-28