Teisinės metrologijos ir ekspertizės skyrius

 

Alma Gaižienė Skyriaus vedėja

1. Organizuoti matavimo priemonių patikros žymenų ir patikros sertifikatų blankų gamybą 2022 metams.

2. Organizuoti informacijos, susijusios su kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ekspertize bei juridinių ir fizinių asmenų licencijavimu kasos aparatų, kompiuterinių kasos sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbams, viešinimą Lietuvos metrologijos inspekcijos interneto svetainėje.

3. Organizuoti internetinę konsultaciją-mokymus paskirtosioms įstaigoms joms aktualiomis metrologijos srities teisės aktų nuostatų taikymo temomis.

4. Teikti siūlymus atsakingoms ir (arba) suinteresuotoms institucijoms dėl teisinę metrologiją reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo ir įgyvendinimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-02