Teisinės metrologijos ir ekspertizės skyrius

 

Alma Gaižienė Skyriaus vedėja

1. Parengti Paskirtųjų įstaigų, įgijusių teisę atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą, matavimo priemonės patikrą, produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą, produkto kiekio pakuotėje ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimus, veiklos priežiūros tvarkos aprašo pakeitimo projektą, išdėstant jį rizikos vertinimu paremtu požiūriu.

2. Parengti Dokumentų blankų ir oficialių žymėjimo ženklų privalomosios formos rengimo, eskizo bei grafinio projekto tvirtinimo, gamybos organizavimo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, dingimo įforminimo ir likvidavimo tvarkos aprašo pakeitimo projektą.

3. Organizuoti internetinę konsultaciją-mokymus paskirtosioms įstaigoms joms aktualiomis metrologijos srities teisės aktų nuostatų taikymo temomis.

4. Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauti darbo grupės veikloje dėl Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo pakeitimo ir teikti siūlymus.

5. Teikti siūlymus vadovybei apie priemones, kurios padėtų automatizuoti kasos aparatų ekspertizių atlikimą, bei galimą jų įsigijimo lėšų poreikį.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-28