Teisinės metrologijos ir matavimų skyrius

 

Nijolė Maziliauskaitė

Vyriausioji specialistė, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas

1. Atliekant fasuotų prekių kiekio teisinę metrologinę priežiūrą, organizuoti planinius fasuotų prekių kiekio patikrinimus visose apskrityse.

2. Užtikrinti bandymų rezultatų kokybę ir patikimumą pagal LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus ir išanalizuoti gautus rezultatus. Atlikti skyriaus veiklos vidaus auditą.

3. Atlikti užsakovų patenkinimo skyriaus veikla ir pateikiamais matavimų rezultatais tyrimą, atliekant užsakovų apklausą. Peržiūrėti vadybos sistemos ir fasuotų prekių teisės aktus (tarptautinių organizacijų: WELMEC, OIML, ES reglamentai, direktyvos ir kt.)

4. Vartotojų ir ūkio subjektų švietimas ir konsultavimas fasuotų prekių kiekio ir „e“ ženklo suteikimo klausimais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-02