Vadovybė

Domas Vasiliauskas Viršininkas

1. Įgyvendinant nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliosiančius Metrologijos įstatymo pakeitimus, užtikrinti naujų funkcijų, susijusių su „ekonominių sankcijų“ skyrimu juridiniams asmenims, vykdymą.

2. Atsižvelgiant į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nurodymą (Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2019 m. liepos 18 d. raštas Nr. (26.16-61)-3-2761), pakeisti LMI administracijos struktūrą.

3. Užtikrinti ūkio subjektų, kurių veikla yra susijusi su atliekų tvarkymu ir nutekamųjų vandenų valymu, priežiūrą, kaip jie laikosi įstatymuose ir metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

4. Organizuoti tęstinius matavimo priemonių patikros metodikų pakeitimo darbus.

5. Didinti vartotojų informuotumą teisinės metrologijos srityje bendradarbiaujant su kitomis ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančiomis institucijomis.

Natalija Bražunienė Viršininko pavaduotoja

1. Užtikrinti ūkio subjektų, kurių veikla yra susijusi su atliekų tvarkymu ir nutekamųjų vandenų valymu, priežiūrą, kaip jie laikosi įstatymuose ir metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

2. Didinti vartotojų informuotumą teisinės metrologijos srityje bendradarbiaujant su kitomis ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančiomis institucijomis.

3. Peržiūrėti ir patvirtinti naują LMI veiklos optimizavimo ir  veiklos vertinimo kriterijų aprašą (LMI viršininko 2015 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 11V-77).

4. Tęsti darbą atnaujinant parengtus tikrinamų ūkio subjektų kontrolinius klausimynus ir pagal poreikį rengti naujus klausimynus.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-18