Vadovybė

 

Domas Vasiliauskas Viršininkas

1. Atsižvelgiant į aplinkos apsaugos problemų mąstą ir aktualumą, organizuoti ir koordinuoti ūkio subjektų, kurių veikla yra susijusi su šiltnamio dujų išmetimu į aplinką, radiacijos lygio stebėjimu ir matavimu, atliekų tvarkymu, nutekamųjų vandenų valymu, paviršinių ir požeminių vandens telkinių vandens naudojimu, veiklos priežiūrą.

2. Siekiant racionaliai naudoti LMI žmogiškuosius išteklius, efektyvinti LMI veiklą.

3. Siekiant kryptingai organizuoti LMI personalo valdymą, efektyvinti personalo valdymo politiką, darbuotojų motyvavimo sistemą.

4. Siekiant efektyvaus ir operatyvaus LMI dokumentų valdymo, organizuoti elektroninės dokumentų valdymo sistemos įdiegimą bei LMI perėjimą prie vidinių (trumpo saugojimo) ir siunčiamų dokumentų elektroninio valdymo.

Natalija Bražunienė Viršininko pavaduotoja

1. Atlikti ūkio subjektų, kurių veikla yra susijusi su šiltnamio dujų išmetimu į aplinką, radiacijos lygio stebėjimu ir matavimu, atliekų tvarkymu, nutekamųjų vandenų valymu, paviršinių ir požeminių vandens telkinių vandens naudojimu, veiklos priežiūrą ir įvertinti, kaip jie laikosi metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų (patikrinti ne mažiau 60 proc. šią veiklą vykdančių ūkio subjektų).

2. Didinti vartotojų informuotumą teisinės metrologijos srityje bendradarbiaujant su kitomis ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančiomis institucijomis.

3. Organizuoti 5 vnt. elektroninių platforminių svarstyklių: III tikslumo klasė, svėrimo riba iki 150 kg ir 5 vnt. elektroninių kraninių svarstyklių su kablio fiksavimu: III tikslumo klasė, svėrimo riba iki 1 500 kg viešuosius pirkimus.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-02