Vakarų regiono skyrius

 

Vida Balčiūnienė Skyriaus vedėja

1. Siekti, kad Vakarų regiono skyrius įvykdytų 2021 m. veiklos plane pavestas užduotis.

2. Peržiūrėti, kad Vakarų, Rytų regionų skyriuose būtų suvienodintas patikrinimo aktų, prekių kiekio protokolų surašymas.

3. Pravesti vartotojų švietimui skirtus bendrus renginius su ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijomis. Inicijuoti bent vieną mokymo seminarą su Valstybine darbo inspekcija LMI Vakarų ir Rytų regionų specialistams darbo saugos klausimais.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-02