Vakarų regiono skyrius

Vida Balčiūnienė

Skyriaus vedėja

Vadovaujantis Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 "Dėl Lietuvos respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo", 7 punktu, valstybės tarnautojai metinės užduotys bus nustatytos išnykus šiame punkte nurodytoms aplinkybėms.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-01