Paskirtosios įstaigos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d.  nutarimu Nr. 398 ,,Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą valstybinę metrologijos tarnybą“ Lietuvos metrologijos inspekcijai pavesta kontroliuoti paskirtųjų įstaigų veiklą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-02