Tarnybiniai nusižengimai ir nuobaudos

Vienam Lietuvos metrologijos inspekcijos valstybės tarnautojui už tarnybinį nusižengimą (Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko pavaduotojo nurodymo nevykdymą) 2019-12-03 skirta tarnybinė nuobauda – papeikimas. Teismo sprendimu 2020-06-21 tarnybinė nuobauda – papeikimas – pakeista į pastabą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-02