Teisinio reguliavimo stebėsena

Lietuvos metrologijos inspekcija savarankiškai netvirtina teisinio reguliavimo stebėsenos plano, o informacija apie Lietuvos metrologijos inspekcijos reguliavimo sričiai priskiriamų teisės aktų stebėseną pateikiama Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tvirtinamame teisinio reguliavimo stebėsenos plane, plane nurodytų teisės aktų vertinimą atlieka Ekonomikos ir inovacijų ministerijos paskirti asmenys, kurie rengia teisinio reguliavimo stebėsenos pažymas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-02