Teisinio reguliavimo stebėsena

Lietuvos metrologijos inspekcija prie Ūkio ministerijos savarankiškai netvirtina teisinio reguliavimo stebėsenos plano, o informacija apie Lietuvos metrologijos insoekcijos reguliavimo sričiai priskiriamų teisės aktų stebėseną pateikiama Ūkio ministerijos tvirtinamame teisinio reguliavimo stebėsenos plane, plane nurodytų teisės aktų vertinimą atlieka Ūkio ministerijos paskirti asmenys, kurie rengia teisinio reguliavimo stebėsenos pažymas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-08-31