Baltasis sąrašas

Skatindama laikytis teisės aktų reikalavimų, Lietuvos metrologijos inspekcija (toliau – Inspekcija) sudarė galimybę mažo rizikingumo ūkio subjektams patekti į vadinamąjį „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“ (toliau – Baltasis sąrašas).

Inspekcijos viršininko įsakymu sudaryta komisija, nagrinėdama ūkio subjekto, siekiančio būti įtrauktu į Baltąjį sąrašą, prašymą (Baltojo sąrašo prašymo forma) ir pridedamus dokumentus, vadovaujasi šiais vertinimo kriterijais:

  • nenustatyta, kad ūkio subjektas per paskutinius 5 metus padarė Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo ir kitų metrologijos srities teisės aktų pažeidimų, išskyrus mažareikšmius pažeidimus (privalomas kriterijus);
  • nenustatyta, kad ūkio subjektas per paskutinius 5 metus tik po Inspekcijos pranešimo apie numatomą vykdyti planinį patikrinimą pašalino pažeidimus (privalomas kriterijus);
  • ūkio subjektas yra įsidiegęs kokybės vadybos sistemą;
  • ūkio subjektas turi sudaręs ir patvirtinęs savo veikloje naudojamų teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą (taikoma matavimo priemonių naudotojams);
  • ūkio subjekto darbuotojai pagal kompetenciją susipažinę su Metrologijos įstatyme ir kituose metrologijos srities teisės aktuose nustatytais teisinės metrologijos reikalavimais;
  • ūkio subjektas bendradarbiauja su Inspekcija.

Inspekcija, vadovaudamasi Inspekcijos viršininko 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 11V-111 „Dėl ūkio subjekto, siekiančio būti įtrauktu į „Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje" vertinimo komisijos sudarymo, ūkio subjekto prašymo formos ir informacijos vertinimo kriterijų patvirtinimo“, įvertina ūkio subjekto prašymą ir priima sprendimą įtraukti arba neįtraukti ūkio subjektą į minėtą sąrašą. Įtrauktiems į šį sąrašą ūkio subjektams yra taikomos lengvatos – 3 metus nėra planuojami tokių ūkio subjektų patikrinimai, išskyrus atvejus, kai Inspekcija gauna informacijos, kad ūkio subjektas galimai pažeidė Metrologijos įstatymo ir kitų metrologijos srities teisės aktų reikalavimus arba gaunamas vartotojo skundas.

 

Baltasis sąrašas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Įtraukimo į sąrašą data

1.

UAB „NEO GROUP“

Juridinio asmens kodas 126142011, Industrijos g. 2, Rimkai, Klaipėdos raj.

2019-03-21

2.

UAB „Putokšnis“

Juridinio asmens kodas 145196056, Aerouosto g. 35, Šiauliai

2019-03-21

3.

UAB „ROSHEN“

Juridinio asmens kodas 140516933, Svajonės g. 27, Klaipėda

2019-05-15

4.

UAB „KOGUS“

Juridinio asmens kodas 155482127, Pramonės g. 17, Karlų k., Visagino sav.

2019-06-06

5.

UAB „Rūta“

Juridinio asmens kodas 144696375, Tilžės g. 133, Šiauliai

2019-06-27

6.

UAB „Mantinga Food“

Juridinio asmens kodas 151183661, Stoties g. 51, Marijampolė

2019-06-27

7.

AB „Achema“

Juridinio asmens kodas 156667399, Jonalaukio k., Jonavos r. savivaldybė

2019-08-02

8.

UAB „Gudobelė“

Juridinio asmens kodas 158823516, J. Basanavičiaus g. 37 B, Kaišiadorių m,. Kaišiadorių raj. sav.

2019-09-03

9.

I. Kriščiūno firma „IGIS"

Juridinio asmens kodas 147203777, Tinklų g. 33-1, Panevėžio m. Panevėžio m. sav.

2019-08-19
10.

UAB „Marijampolės pieno konservai"

Juridinio asmens kodas 151453167, Kauno g. 114, Marijampolės m. Marijampolės m. sav.

2019-08-19
11.

UAB „Tavijuta"

Juridinio asmens kodas 147076358, Pramonės g. 8, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019-08-19
12.

UAB „Klaipėdos baldai"

Juridinio asmens kodas 140656052, Joniškės g. 21, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2019-09-26
13.

Lietuvos ir Vokietijos UAB „Stilsas" mėsos perdirbmo cechas "Mėsos meistrai"

Juridinio asmens kodas 110724394, Verdulių g. 4, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2019-09-30
14.

UAB "Linkuvos mėsa"

Juridinio asmens kodas 168290027, Valakų g. 7, Linkuva, Pakruojo r. sav.

2020-01-22
15.

AB "LIFOSA"

Juridinio asmens kodas 161110455, Juodiškio g. 50, Kėdainiai

2020-01-22
16.

UAB "Ruvera"

Juridinio asmens kodas 144951363, Žemaitės g. 145, Šiauliai

2020-07-10
17.

UAB "Druskininkų Rasa"

Juridinio asmens kodas 252143350, Baravykų g. 3, Druskininkai

2020-10-06
18.

UAB "Miltinuko receptas" 

Juridinio asmens kodas 257940040, Sodų g. 2, Ziniūnų k., Joniškio r.

2020-11-30
19.

AB "Nordic Sugar Kėdainiai" 

Juridinio asmens kodas 161111219, Pramonės g. 6, Kėdainiai

2020-12-15
20.

UAB „Kėdainių konservų fabrikas“

Juridinio asmens kodas 161612618, Kėdainių g. 50, Šingalių k., Kėdainių r.

2021-02-18
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-27