Baudų mokėjimas, apskundimas

Informuojame, kad baudos už administracinius nusižengimus (toliau – AN), paskirtos nuo 2015 m. liepos 1 d. mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos  prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Baudos už AN mokamos banko pavedimu atskiru mokėjimo nurodymu už kiekvieną pažeidimą.

KAIP MOKAMAS MOKESTIS AR AN BAUDA Į VMI PRIE FM BIUDŽETO PAJAMŲ SURENKAMĄJĄ SĄSKAITĄ

Taip pat, baudas už AN galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų aptarnavimo padaliniuose:

  • AB „Lietuvos paštas“ pašto skyriuose;

  • Per UAB „EVP“ interneto portalą www.paysera.lt;

  • Per UAB „Sollo“ tarpininko UAB „Maxima Lt“, kasose;

  • UAB „Mažeikių butų ūkis“;

  • UAB „Mokėjimo terminalų sistemos“ mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;

  • UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose;

  • Per UAB „Viena sąskaita“ interneto portalą https://vienasaskaita.lt/;

  • UAB „Virtualiųjų paslaugų operatorius“ spaudos kioskuose.

Nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 621, 622 ir 623 straipsniuose. Skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje gali būti paduotas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos. Kita, asmeniui dėl kurio priimtas nutarimas, aktuali informacija pateikta šio kodekso 675 ir 676 straipsniuose.

Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per keturiasdešimt kalendorinių dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos.

Paskirtą baudą administruoja vietos mokesčių administratorius Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme, kituose įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu vykdomasis dokumentas išieškoti baudą bus pateiktas antstoliams, baudos išieškojimo išlaidos gali būti didesnės nei paskirtoji bauda.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-09