Baudų mokėjimas, apskundimas

Baudų mokėjimas*

Fiziniams asmenims paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 140 straipsnyje nurodytus administracinius nusižengimus (toliau – administraciniai nusižengimai) ir juridiniams asmenims paskirtos baudos už Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo pažeidimus (toliau kartu – baudos) mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Baudos mokamos banko pavedimu atskiru mokėjimo nurodymu už kiekvieną pažeidimą.

Baudas taip pat galima sumokėti įmokų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose bei jų ar jų tarpininkų padaliniuose:

 • AB „Lietuvos paštas" pašto skyriuose;
 • per UAB „Paysera LT" interneto portalą www.paysera.lt;
 • SOLLO, UAB tarpininko MAXIMA LT, UAB kasose;
 • UAB „Elotus";
 • UAB „Foxpay" mokėjimo savitarnos terminaluose FOXBOX;
 • UAB „Perlas Finance" terminaluose;
 • per UAB „Viena Sąskaita" interneto portalą https://vienasaskaita.lt/;
 • UAB „Mokėjimų paslaugos" spaudos kioskuose.

 

Fiziniams asmenims paskirtų baudų už administracinius nusižengimus įmokos kodas – 1001.

Juridiniams asmenims paskirtų baudų už Metrologijos įstatymo pažeidimus įmokos kodas – 6794.

 

 

 

*Informacija parengta pagal VMI interneto svetainėje www.vmi.lt pateiktą informaciją.

 

 • Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – LMI) pareigūno priimtas nutarimas administracinio nusižengimo byloje per 20 kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apylinkės teismui pagal LMI teritorinio padalinio buvimo vietą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.
 • LMI nutarimas skirti sankciją juridiniam asmeniui už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus per 30 kalendorinių dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 
 • Kiti LMI priimti administraciniai sprendimai gali būti skundžiami Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo administracinio sprendimo įteikimo dienos.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-02