Deklaracija dėl pirmų verslo metų

Lietuvos metrologijos inspekcija, siekdama didinti valstybės konkurencingumą, gerinti verslo aplinką ir ūkio subjektų veiklos priežiuros funkcijas, skatinti darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą, mažinti administracinę naštą verslui ir gyventojams, kartu su kitomis ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančiomis institucijomis, pasirašė DEKLARACIJĄ DĖL PIRMŲ VERSLO METŲ.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-02