Kontroliniai klausimynai

Informacija tikslinama.

 

Eil. Nr. Pavadinimas
1. Cheminio valymo ir skalbimo paslaugas teikiančių įmonių matavimo priemonių naudojimo bendrinis kontrolinis klausimynas
2. Grūdinių kultūrų, rapsų ir ankštinių kultūrų supirkimo ir grūdų sandėliavimo įmonių matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas
3.

Kelių tiesimo, remonto ir priežiūros įmonių matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas

4.

Vaisių, uogų, miško gėrybių ir sraigių supirkimo įmonių matavimo priemonių naudojimo bendrinį kontrolinis klausimynas

5. Įmonių, tiekiančių suskystintas naftos dujas vartotojams (abonentams), matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas
6. Šilumos ir karšto vandens tiekėjų atsiskaitymams su buitiniais vartotojais naudojamų  matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolinis klausimynas
7. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikėjų matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas
8. Veterinarijos vaistinių ir veterinarijos paslaugų teikėjų matavimo priemonių naudojimo bendrinį kontrolinis klausimynas
9. Viešąsias mobiliojo ir fiksuoto kalbinio ryšio paslaugas teikiančių bendrovių matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas
10.

Vaistinių matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas

11. Fizinių ir juridinių asmenų, vykdančių asmens ir visuomeninės sveikatos priežiūros veiklą, matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas
12.

Elektrinius matavimus (žaibosaugos, įžeminimo, izoliacijos varžtų ir kt. matavimai) ūkio subjektų matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas

13. Gamtinių dujų tiekėjų, tiekiančių gamtines dujas buitiniams vartotojams, matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas
14.

Elektros energijos tiekėjų, tiekiančių elektros energiją buitiniams vartotojams,   matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas

15. Gyvulių supirkimo įmonių ir (arba) skerdyklų matavimo priemonių naudojimo bendrinį kontrolinis klausimynas
16. Geriamojo vandens tiekėjų matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas
17.

Įmonių, prižiūrinčių stacionarias transporto priemonių greičio matavimo sistemas, stacionarių transporto priemonių greičio matavimo sistemų naudojimo kontrolinis klausimynas

18. Ūkio subjektų, atliekančių kadastrinius matavimus, matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas
19. Naudingųjų iškasenų išteklius naudojančių ūkio subjektų matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas
20.

Medieną ruošiančių miškų urėdijų ir (arba) medieną perdirbančių įmonių matavimo priemonių naudojimo bendrinį kontrolinis klausimynas

21. Pieno gamintojų ir pieno supirkėjų matavimo priemonių naudojimo bendrinį kontrolinis klausimynas
22.

 Viešosios policijos Viešosios tvarkos ir eismo priežiūros padalinių matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas

23. Šilumos ir (arba) elektros energijos gamybos įmonių matavimo priemonių naudojimo bendrinį kontrolinis klausimynas
24. Vežėjų, keleivius už atlygį vežančių lengvųjų automobilių ir taksi vairuotojų taksometrų naudojimo kontrolinis klausimynas
25.

Atliekų ir pavojingų atliekų tvarkymo (surinkimo,saugojimo, šalinimo, naudojimo) įmonių (aikštelių, sąvartynų) matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas

26. Ūkio subjektų, vykdančių didmeninę prekybą naftos produktais (išskyrus suskystintas naftos dujas), matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas
27. Vandens gręžinius ir (arba) paviršinius vandens telkinius eksploatuojančių ir nuotekas tvarkančių įmonių matavimo priemonių naudojimo bendrinį kontrolinis klausimynas
28. Ūkio subjektų, vykdančių didmeninę prekybą suskystintomis naftos dujomis, matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas
29. Suskystintų automobilinių dujų degalinių matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolinis klausimynas
30. Naftos produktų (benzino, dyzelino, tepalų / alyvos) degalinių matavimo priemonių būklės ir naudojimo kontrolinis klausimynas
31.

Fizinių asmenų, vykdančių veiklą prekyboje ir (arba) viešajame maitinime, matavimo priemonių naudojimo bendrinį kontrolinis klausimynas

32.

Mažmeninės prekybos ir (arba) viešojo maitinimo įmonių matavimo priemonių naudojimo bendrinį kontrolinis klausimynas

33. Maisto pramonės įmonių matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas
34. Pramonės (išskyrus maisto produktų gamybą) įmonių matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas
35.

Tauriųjų metalų ir brangakmenių supirkėjų matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas

36.

Netauriųjų metalų (juodųjų ir spalvotųjų metalų bei jų lydinių) laužo ir atliekų supirkėjų matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas

37.

Pašto paslaugų teikimo ir siuntų gabenimo įmonių matavimo priemonių naudojimo bendrinį kontrolinis klausimynas

38. Ūkio subjektų, gaminančių etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, matavimo priemonių naudojimo kontrolinis klausimynas
39. Ūkio subjektų, vykdančių veiklą teisinės metrologijos srityje, matavimo priemonių naudojimo bendrinį kontrolinį klausimynas
40.  
41.  

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-27