Kontroliniai klausimynai

Fasuotų prekių kiekio tikrinimai

Fasuotų prekių tikrinimo kontrolinis klausimynas prekybos įmonei (pardavėjui)

Fasuotų prekių pakuotojo, importuotojo arba gamintojo tikrinimo kontrolinis klausimynas

Matavimo priemones naudojantys ūkio subjektai

Kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo pramonės (išskyrus maisto produktų gamybą) įmonėms

Kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo elektrinius matavimus (žaibosaugos, įžeminimo įrenginių, izoliacijos varžų ir kt. matavimai) atliekantiems ūkio subjektams

Bendrinis kontrolonis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo vaisių, uogų, miško gėrybių ir sraigių supirkimo įmonėms
Kontrolinis klausimynas kelių tiesimo, remonto ir priežiūros įmonėms dėl matavimo priemonių naudojimo
Kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo maisto pramonės įmonėms
Bendrinis kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo vandens gręžinius eksploatuojančioms ir nuotekas tvarkančioms įmonėms
Kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo kadastrinius matavimus atliekantiems ūkio subjektams

Bendrinis kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo šilumos ir (arba) elektros energijos gamybos įmonėms

Atliekų ir pavojingų atliekų tvarkymo (surinkimo, saugojimo, šalinimo, naudojimo) įmonių (aikštelių, sąvartynų) kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo
Kontrolinis klausimynas dėl stacionarių transporto priemonių greičio matavimo sistemų naudojimo stacionarias transporto priemonių greičio matavimo sistemas prižiūrinčioms įmonėms
Kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo naudingųjų iškasenų išteklius naudojantiems ūkio subjektams
Pieno gamintojų ir pieno supirkėjų kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo
Tauriųjų metalų ir brangakmenių supirkėjų kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo
Vežėjų, keleivius už atlygį vežančių lengvųjų automobilių ir taksi vairuotojų kontrolinis klausimynas dėl taksometrų naudojimo
Kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo Viešosios policijos Viešosios tvarkos ir eismo priežiūros padaliniams
Bendrinis kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo medieną ruošiančioms miškų urėdijoms ir (arba) medieną perdirbančioms įmonėms
Kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo viešąsias fiksuoto ir judriojo telefono ryšio paslaugas teikiančioms bendrovėms
Įmonių, tiekiančių suskystintas naftos dujas vartotojams (abonentams), kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo
Skirstymo operatorių kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo elektros energijos buitiniams vartotojams
Skirstymo operatorių kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo gamtinių dujų buitiniams vartotojams
Vaistinių kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo
Matavimo priemonių naudojimo netauriųjų metalų (juodųjų ir spalvotųjų metalų bei jų lydinių) laužo ir atliekų supirkėjams
Asmens ir visuomeninės sveikatos priežiūros veiklą vykdantiems fiziniams ir juridiniams asmenims
Matavimo priemonių naudojimo transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikėjams
Šilumos ir karšto vandens tiekėjų buitiniams vartotojams kontrolinis klausimynas
Suskystintų automobilinių dujų degalinėse naudojamų matavimo priemonių būklės ir naudojimo
Naftos produktų (benzino, dyzelino, tepalų (alyvos) degalinėse naudojamų  matavimo priemonių būklės ir naudojimo
Bendrinis kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo mažmeninės prekybos ir (arba) viešojo maitinimo įmonėms
Geriamojo vandens tiekėjų kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo
Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų gamybos įmonių kontrolinis klausimynas
Pašto paslaugų teikimo ir siuntų gabenimo įmonių bendrinis kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo
Bendrinis kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo gyvulių supirkimo įmonėms ir  (arba) skerdykloms
Fizinių asmenų bendrinis kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo prekyboje ir (arba) viešajame maitinime
Bendrinis kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo veterinarijos vaistinėms ir veterinarijos paslaugų teikėjams
Bendrinis kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo cheminio valymo ir skalbimo paslaugas teikiančioms įmonėms
Kontrolonis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo grūdinių kultūrų, rapso ir ankštinių kultūrų supirkimo ir grūdų sandėliavimo įmonėms 
Kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo didmeninę prekybą  naftos produktais (išskyrus suskystintas naftos dujas) vykdantiems ūkio subjektams 
Kontrolinis klausimynas dėl matavimo priemonių naudojimo didmeninę prekybą  suskystintomis naftos dujomis vykdantiems ūkio subjektams  
 

Paskirtųjų įstaigų vykdomos veiklos paskyrimo srityse patikrinimai

Paskirtosios įstaigos vykdomos veiklos paskyrimo srityse patikrinimo kontrolinis klausimynas
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-27