Pirmuosius metus veiklą vykdantys ūkio subjektai

Pirmuosius metus veiklą vykdantis ūkio subjektas  ūkio subjektas, kuris ne ilgiau nei 12 mėnesių nuo tam tikros dienos vykdo atitinkamą veiklą teisinės metrologijos srityje (teisinio metrologinio reglamentavimo objektų gamyba, pateikimas rinkai ar tiekimas rinkai, naudojimas) ir prireikus veiklos pradžiai nustatyti gali pateikti veiklos pradžią patvirtinančius dokumentus.

Pirmuosius metus veiklą vykdančio ūkio subjekto planinio patikrinimo tikslas – informacijos apie ūkio subjektą vertinimas ir metodinės pagalbos ūkio subjektui teikimas. 

Lietuvos metrologijos inspekcija "verslo naujokų" veiklos teisinės metrologijos srityje priežiūrą atlieka vadovaudamasi Pirmuosius metus veiklą vykdančių ūkio subjektų veiklos priežiūros ir metodinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu.

Lietuvos metrologijos inspekcija, siekdama didinti valstybės konkurencingumą, gerinti verslo aplinką ir ūkio subjektų veiklos priežiuros funkcijas, skatinti darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą, mažinti administracinę naštą verslui ir gyventojams, kartu su kitomis ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančiomis institucijomis, pasirašė Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų.

Priežiūros institucijos, kurios taiko Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų

Vadovaujantis Deklaracijos dėl pirmų verslo metų nuostatomis, pirmaisiais metais po ūkio subjekto veiklos, dėl kurios atliekamas veiklos patikrinimas, pradžios, kai patikrinimo metu nustatomi teisės aktų pažeidimai, ūkio subjektas pirmiausia įspėjamas, konsultuojamas (informuojamas), suteikiama reikalinga metodinė pagalba bei nustatomas protingas terminas pažeidimams pašalinti. Pirmaisiais metais ūkio subjektui už atliekamo pirmojo planinio patikrinimo metu nustatytus pažeidimus negali būti taikomos poveikio priemonės, susijusios su ūkio subjekto veiklos ribojimu, išskyrus kai poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos siekiant užkirsti kelią žalai teisės normų saugomoms vertybėms atsirasti.

Plačiau: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/verslo-prieziuros-politika/deklaracija-del-pirmuju-verslo-metu

 

2022 metų I-III ketv.

Veiklą pradedančiųjų ūkio subjektų patikrinimų skaičius:  8

Nustatytų pažeidimų skaičius: 2 (25,0 proc.)

Įteikta Deklaracijų dėl pirmųjų verslo metų ir nurodyta, kur ūkio subjektai turi kreiptis iškilus klausimams, susijusiems su teisine metrologija ir teisine metrologine priežiūra: 9

Anketa dėl pirmaisiais veiklos metais suteiktos naudingos metodinės pagalbos ir konsultacijos vertinimo ir poveikio priemonių (ne)taikymo, iš viso/iš jų teigiamų: 10/10

Anketa dėl padėjusio suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti kontrolinio klausimyno, iš viso/iš jų teigiamų: 8/8

2021 metai

Veiklą pradedančiųjų ūkio subjektų patikrinimų skaičius: 107

Nustatytų pažeidimų skaičius: 18 (16,8 proc.)

Įteikta Deklaracijų dėl pirmųjų verslo metų ir nurodyta, kur ūkio subjektai turi kreiptis iškilus klausimams, susijusiems su teisine metrologija ir teisine metrologine priežiūra: 126

Anketa dėl pirmaisiais veiklos metais suteiktos naudingos metodinės pagalbos ir konsultacijos vertinimo ir poveikio priemonių (ne)taikymo, iš viso/iš jų teigiamų: 111/111

Anketa dėl padėjusio suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti kontrolinio klausimyno, iš viso/iš jų teigiamų: 79/79

Anketa dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno vykdomos priežiūros veiklos ir jo kompetencijos, iš viso/iš jų teigiamų: 65/65

2020 metai

Veiklą pradedančiųjų ūkio subjektų patikrinimų skaičius: 109

Nustatytų pažeidimų skaičius41 (37,6 proc.)

Įteikta Deklaracijų dėl pirmųjų verslo metų ir nurodyta, kur ūkio subjektai turi kreiptis iškilus klausimams, susijusiems su teisine metrologija ir teisine metrologine priežiūra: 130

Anketa dėl pirmaisiais veiklos metais suteiktos naudingos metodinės pagalbos ir konsultacijos vertinimo ir poveikio priemonių (ne)taikymo, iš viso/iš jų teigiamų: 83/83

Anketa dėl padėjusio suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti kontrolinio klausimyno, iš viso/iš jų teigiamų: 95/95

Anketa dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno vykdomos priežiūros veiklos ir jo kompetencijos, iš viso/iš jų teigiamų: 95/95

2019 metai

Veiklą pradedančiųjų ūkio subjektų patikrinimų skaičius: 119

Nustatytų pažeidimų skaičius34 (28,6 proc.)

Įteikta Deklaracijų dėl pirmųjų verslo metų ir nurodyta, kur ūkio subjektai turi kreiptis iškilus klausimams, susijusiems su teisine metrologija ir teisine metrologine priežiūra: 145

Anketa dėl pirmaisiais veiklos metais suteiktos naudingos metodinės pagalbos ir konsultacijos vertinimo ir poveikio priemonių (ne)taikymo, iš viso/iš jų teigiamų: 76/76

Anketa dėl padėjusio suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti kontrolinio klausimyno, iš viso/iš jų teigiamų: 67/67

Anketa dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūno vykdomos priežiūros veiklos ir jo kompetencijos, iš viso/iš jų teigiamų: 60/60

2018 metai

Veiklą pradedančiųjų ūkio subjektų patikrinimų skaičius: 132

Nustatytų pažeidimų skaičius: 45 (34,1 proc.)

Įteikta Deklaracijų dėl pirmųjų verslo metų ir nurodyta, kur ūkio subjektai turi kreiptis iškilus klausimams, susijusiems su teisine metrologija ir teisine metrologine priežiūra: 146

Anketa dėl pirmaisiais veiklos metais suteiktos naudingos metodinės pagalbos ir konsultacijos vertinimo ir poveikio priemonių (ne)taikymo, iš viso/iš jų teigiamų: 84/84

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-08-22