Priežiūros veiklos vertinimas

 

1. Matavimo priemonių, priskirtų teisinio metrologinio reglamentavimo sritims, atitinkančių metrologijos srities teisės aktuose nustatytus reikalavimus, dalis iš visų patikrintų per metus, proc. (93,4 proc.);

2. Fasuotų prekių (bandinių), priskirtų teisinio metrologinio reglamentavimo objektams, atitinkančių metrologijos srities teisės aktuose nustatytus reikalavimus, dalis iš visų patikrintų per metus, proc. (94,2 proc.);

3. Ūkio subjektų, kurie pašalino pažeidimus per įspėjamąjį 10 d. d. laikotarpį (atliko matavimo priemonių metrologines patikras), dalis iš visų įspėtų apie planuojamą patikrinimą per metus,  proc. (14,1 proc.);

4. Rizikingiausių ūkio subjektų patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc. (75,5 proc.);

5. Vidutinio rizikingumo ūkio subjektų patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc. (24,5 proc.);

6. Patikrinimų, atliekamų taikant kontrolinius klausimynus, dalis,  palyginti su visais patikrinimais, proc. (92,0 proc.);

7. Planinių patikrinimų, apie kuriuos iš anksto pranešama tikrinamam ūkio subjektui, dalis, palyginti su visais patikrinimais, ne mažiau, proc. (95,0 proc.);

8. Neplaninių patikrinimų, padėjusių užkirsti kelią žalos visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, kai ši žala ar pavojus reikšmingi, dalis, palyginti su visais neplaniniais patikrinimais, proc. (30,0 proc.);

9. Apklaustųjų ūkio subjektų, teigiančių, kad Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – LMI, Inspekcija) konsultacija buvo naudinga, padėjo suprasti teisės aktus ir jų laikytis, dalis, palyginti su visais apklaustais ūkio subjektais, proc. (99,2 proc.);

10. Apklaustųjų ūkio subjektų, teigiančių, kad kontroliniai klausimynai padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti, dalis, palyginti su visais apklaustais ūkio subjektais, proc. (99,2 proc.);

11. Apklaustųjų ūkio subjektų, teigiančių, kad pirmaisiais veiklos metais gavo naudingų konsultacijų ir jiems nebuvo taikytos poveikio priemonės, išskyrus atvejus, kai jos buvo būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, dalis, palyginti su visais apklaustais ūkio subjektais, proc. (99,5 proc.);

12. Finansinių ir žmogiškųjų išteklių, skirtų rizikos vertinimui,  planavimui ir analizei, dalis, proc. (22,0 proc.);

13. Finansinių ir žmogiškųjų išteklių, skirtų konsultavimui, informavimui ir prevencijai, dalis, proc. (31,0 proc.);

14. Finansinių ir žmogiškųjų išteklių, skirtų fiziniams patikrinimams, dalis, proc. (47,0 proc.);

15. Planinių patikrinimų trukmė, minutėmis (78 min.);

16. Patikrintų pirmuosius metus veiklą vykdančių ūkio subjektų, juos konsultuojant ar suteikiant jiems metodinę pagalbą, skaičius;

17. Iniciatyvų siekiant mažinti nepagrįstų, neproporcingų ūkinės veiklos suvaržymų, skaičius (siekiama perspektyvinio didėjimo), 4 iniciatyvos per metus (Iniciatyvų  (parengtų  pasiūlymų  dėl teisės aktų tobulinimo)  skaičius, vnt., 4 iniciatyvos per metus);

18. Paskelbtų informacinių  pranešimų skaičius, vnt., 10 pranešimų per metus;

19. Darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos  tobulinimo renginiuose (seminaruose, mokymuose, konferencijose) ir kt., skaičius, 36 darbuotojai.

 

1. Patikrintų ūkio subjektų, besilaikančių metrologijos srities teisės aktų reikalavimų, dalis, palyginti su visais patikrintais ūkio subjektais, proc. – 93,5 (planas - 86 proc.);

2. Patikrintų matavimo priemonių naudotojų ir ūkio subjektų, gaminančių fasuotas prekes, kurie nepažeidžia metrologijos srities teisės aktų reikalavimų, dalis per metus, proc.  – 95,8 (planas - 87,2 proc.);

3. Ūkio subjektų, kurių veikla yra susijusi su nutekamųjų vandenų valymu, paviršinių ir požeminių vandens telkinių vandens naudojimu, atliekų ir pavojingų atliekų tvarkymu, atitinkančių metrologijos srities teisės aktų reikalavimus, dalis iš visų patikrintų per metus, proc. – 98,3  (planas - 89,5 proc.);

4. Ūkio subjektų, kurių veikla yra susijusi su saulės, vėjo, biodujų jėgainių elektros, šiluminės energijos gamyba ir apskaita, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimu į aplinką, radiacijos lygio stebėjimu ir matavimu, atitinkančių metrologijos srities teisės aktų reikalavimus, dalis iš visų patikrintų per metus, proc. – 98,1 (planas - 88,5 proc.);

5. Ūkio subjektų, kurių gaminamų fasuotų prekių kiekis atitinka metrologijos srities teisės aktų reikalavimus, dalis iš visų patikrintų per metus, proc. – 85,2 (planas - 77,0 proc.);

6. Rizikingiausių ūkio subjektų patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc. – 75,5 (planas - 75,1 proc.);

7. Vidutinio rizikingumo ūkio subjektų patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc. – 24,5 (planas - 24,9 proc.);

8. Patikrinimų, atliekamų taikant kontrolinius klausimynus, dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc. – 92,1 (planas - 82,5 proc.);

9. Planinių patikrinimų, apie kuriuos iš anksto pranešama tikrinamam ūkio subjektui, dalis, palyginti su visais patikrinimais, ne mažiau, proc. – 95,1  (planas - 90,0 proc.);

10. Viešai skelbiama ketvirtinė informacija apie planinius patikrinimus, kartais per metus - 4 vnt. (planas – 4 vnt.);

11. Neplaninių patikrinimų, padėjusių užkirsti kelią žalos visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, kai ši žala ar pavojus reikšmingi, dalis, palyginti su visais neplaniniais patikrinimais, proc.- 70,9 (planas - 61,0 proc.);

12. Apklaustųjų ūkio subjektų, teigiančių, kad Lietuvos metrologijos inspekcijos konsultacija buvo naudinga, padėjo suprasti teisės aktus ir jų laikytis, dalis, palyginti su visais apklaustais ūkio subjektais, proc. – 100 (planas - 99,2 proc.);

13. Apklaustųjų ūkio subjektų, teigiančių, kad kontroliniai klausimynai padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti, dalis, palyginti su visais apklaustais ūkio subjektais, proc. – 100 (planas - 99,2 proc.);

14. Apklaustųjų ūkio subjektų, teigiančių, kad pirmaisiais veiklos metais gavo naudingų konsultacijų ir jiems nebuvo taikytos poveikio priemonės, išskyrus atvejus, kai jos buvo būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, dalis, palyginti su visais apklaustais ūkio subjektais, proc. – 100 (planas - 99,5 proc.);

15. Finansinių ir žmogiškųjų išteklių, skirtų rizikos vertinimui, planavimui ir analizei, dalis, proc.- 20,3 (planas - 20,2 proc.);

16. Finansinių ir žmogiškųjų išteklių, skirtų konsultavimui, informavimui ir prevencijai, dalis, proc.- 30,9 (planas - 30,9 proc.);

17. Finansinių ir žmogiškųjų išteklių, skirtų fiziniams patikrinimams, dalis, proc.- 48,8  (proc. - 48,9 proc.);

18. Planinių patikrinimų trukmė, minutėmis – 78 (planas - 79 min.);

19. Gautų teigiamų ūkio subjektų vertinimų skaičius apie Lietuvos metrologijos inspekcijos veiklą (siekiama perspektyvinio didėjimo), faktas - 612 (100 proc.) apklaustų ūkio subjektų;

20. Konsultuotų ūkio subjektų ir surengtų informacinių renginių teisinės metrologijos reikalavimų taikymo srityje (susitikimų, seminarų) skaičius, faktas - 1029 (planas – 1000) ūkio subjektai, faktas – 34 (planas – 47) renginiai per metus;

21. Patikrintų pirmuosius metus veiklą vykdančių ūkio subjektų, juos konsultuojant ar suteikiant jiems metodinę pagalbą, skaičius, faktas – 107 ūkio subjektų;

22. Iniciatyvų siekiant mažinti nepagrįstų, neproporcingų ūkinės veiklos suvaržymų, skaičius (siekiama perspektyvinio didėjimo), faktas – 12 (planas – 4) iniciatyvų per metus;

23. Parengtų ir žiniasklaidos priemonėse išspausdintų ar internete paskelbtų informacinių pranešimų, dalyvavimų radijo ir televizijos laidose skaičius, šviečiant ūkio subjektus ir visuomenę teisinės metrologijos priežiūros klausimais, vykdant vartotojų teisių pažeidimų prevenciją, faktas – 19 (planas – 22) straipsnių per metus;

24. Lietuvos metrologijos inspekcijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (seminaruose, mokymuose, konferencijose) ir kt., skaičius (siekiama perspektyvinio didėjimo), faktas – 37 (planas – 36) darbuotojai

 

1. Patikrintų ūkio subjektų, besilaikančių metrologijos srities teisės aktų reikalavimų, dalis, palyginti su visais patikrintais ūkio subjektais, proc. (86 proc.);

2. Patikrintų matavimo priemonių naudotojų ir ūkio subjektų, gaminančių fasuotas prekes, kurie nepažeidžia metrologijos srities teisės aktų reikalavimų, dalis per metus, proc. (87,2 proc.);

3. Ūkio subjektų, kurių veikla yra susijusi su nutekamųjų vandenų valymu, paviršinių ir požeminių vandens telkinių vandens naudojimu, atliekų ir pavojingų atliekų tvarkymu, atitinkančių metrologijos srities teisės aktų reikalavimus, dalis iš visų patikrintų per metus, proc. (89,5 proc.);

4. Ūkio subjektų, kurių veikla yra susijusi su saulės, vėjo, biodujų jėgainių elektros, šiluminės energijos gamyba ir apskaita, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimu į aplinką, radiacijos lygio stebėjimu ir matavimu, atitinkančių metrologijos srities teisės aktų reikalavimus, dalis iš visų patikrintų per metus, proc. (88,5 proc.);

5. Ūkio subjektų, kurių gaminamų fasuotų prekių kiekis atitinka metrologijos srities teisės aktų reikalavimus, dalis iš visų patikrintų per metus, proc. (77,0 proc.);

6. Rizikingiausių ūkio subjektų patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc. (75,1 proc.);

7. Vidutinio rizikingumo ūkio subjektų patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc. (24,9 proc.);

8. Patikrinimų, atliekamų taikant kontrolinius klausimynus, dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc. (82,5 proc.);

9. Planinių patikrinimų, apie kuriuos iš anksto pranešama tikrinamam ūkio subjektui, dalis, palyginti su visais patikrinimais, ne mažiau, proc. (90,0 proc.);

10. Viešai skelbiama ketvirtinė informacija apie planinius patikrinimus, kartais per metus (4 vnt.);

11. Neplaninių patikrinimų, padėjusių užkirsti kelią žalos visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, kai ši žala ar pavojus reikšmingi, dalis, palyginti su visais neplaniniais patikrinimais, proc. (61,0 proc.);

12. Apklaustųjų ūkio subjektų, teigiančių, kad Lietuvos metrologijos inspekcijos konsultacija buvo naudinga, padėjo suprasti teisės aktus ir jų laikytis, dalis, palyginti su visais apklaustais ūkio subjektais, proc. (99,2 proc.);

13. Apklaustųjų ūkio subjektų, teigiančių, kad kontroliniai klausimynai padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti, dalis, palyginti su visais apklaustais ūkio subjektais, proc. (99,2 proc.);

14. Apklaustųjų ūkio subjektų, teigiančių, kad pirmaisiais veiklos metais gavo naudingų konsultacijų ir jiems nebuvo taikytos poveikio priemonės, išskyrus atvejus, kai jos buvo būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, dalis, palyginti su visais apklaustais ūkio subjektais, proc. (99,5 proc.);

15. Finansinių ir žmogiškųjų išteklių, skirtų rizikos vertinimui, planavimui ir analizei, dalis, proc. (20,2 proc.);

16. Finansinių ir žmogiškųjų išteklių, skirtų konsultavimui, informavimui ir prevencijai, dalis, proc. (30,9 proc.);

17. Finansinių ir žmogiškųjų išteklių, skirtų fiziniams patikrinimams, dalis, proc. (48,9 proc.);

18. Planinių patikrinimų trukmė, minutėmis (79 min.);

19. Gautų teigiamų ūkio subjektų vertinimų skaičius apie Lietuvos metrologijos inspekcijos veiklą (siekiama perspektyvinio didėjimo);

20. Konsultuotų ūkio subjektų ir surengtų informacinių renginių teisinės metrologijos reikalavimų taikymo srityje (susitikimų, seminarų) skaičius, 1000 ūkio subjektų, 47 renginiai per metus;

21. Patikrintų pirmuosius metus veiklą vykdančių ūkio subjektų, juos konsultuojant ar suteikiant jiems metodinę pagalbą, skaičius;

22. Iniciatyvų siekiant mažinti nepagrįstų, neproporcingų ūkinės veiklos suvaržymų, skaičius (siekiama perspektyvinio didėjimo), 4 iniciatyvos per metus;

23. Parengtų ir žiniasklaidos priemonėse išspausdintų ar internete paskelbtų informacinių pranešimų, dalyvavimų radijo ir televizijos laidose skaičius, šviečiant ūkio subjektus ir visuomenę teisinės metrologijos priežiūros klausimais, vykdant vartotojų teisių pažeidimų prevenciją, 22 straipsniai per metus;

24. Lietuvos metrologijos inspekcijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (seminaruose, mokymuose, konferencijose) ir kt., skaičius (siekiama perspektyvinio didėjimo), 36 darbuotojai.

2022 metai

2021 metai

2020 metai

2019 metai

2018 metai

2017 metai

2016 metai

2015 metai

2014 metai

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-27