Rizikos vertinimas

Lietuvos metrologijos inspekcijos patikrinimų planavimo sistema pagrįsta rizikos vertinimu. Rengiant ūkio subjektų patikrinimų planus, vertinamas ekonominės veiklos sričių ir ūkio subjektų rizikingumas pagal kriterijus, nustatytus Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų metrologinės veiklos patikrinimų atrankos ir patikrinimų plano rengimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2021 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 11V-218.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-27