Poveikio priemonių taikymas

Lietuvos metrologijos inspekcija, nustačiusi metrologijos srities teisės aktų pažeidimą, ūkio subjektams taiko šias poveikio priemones:

 • raštu įspėja tikrinamus ūkio subjektus ir įpareigoja juos per nustatytą terminą pašalinti pažeidimą; 
 • laikinai, iki bus pašalintas pažeidimas, uždraudžia naudoti ar tiekti rinkai matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus;
 • uždraudžia naudoti ar tiekti rinkai matavimo priemones, fasuotas prekes ar matavimo indus, jeigu per nustatytą terminą pažeidimas nepašalintas;
 • fiziniams asmenims skiria administracines nuobaudas, numatytas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 140 straipsnyje, juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms (toliau – juridiniai asmenys) – sankcijas, numatytas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 33 straipsnio 2, 3 ir 5 dalyse.

Lietuvos metrologijos inspekcijos poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams tvarkos aprašas

Atsakomybė už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus nuosekliai taikoma tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Fiziniai asmenys atsako pagal ANK 140 straipsnį, juridiniai asmenys – pagal Metrologijos įstatymo 33 straipsnį.

Fizinių asmenų atsakomybė

Fiziniams asmenims, vadovaujantis ANK 140 straipsniu, skiriamos baudos:

Fiziniams asmenims, kurie verčiasi individualia veikla:

 • 55 – 550 eurų;
 • 550 – 1000 eurų už pakartotinį pažeidimą arba už į Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių sąrašą (toliau – Matavimo priemonių sąrašas) įtrauktų matavimo priemonių tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą;
 • 1000 – 2700 eurų už pakartotinį į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą.

Juridinių asmenų, jų filialų vadovams arba užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims:

 • 180 – 1000 eurų;
 • 1000 – 2700 eurų už pakartotinį pažeidimą arba už į Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių sąrašą (toliau – Matavimo priemonių sąrašas) įtrauktų matavimo priemonių tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą;
 • 2700 – 5300 eurų už pakartotinį į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą.

Taip pat kartu su bauda už pakartotinį metrologijos srities teisės aktų pažeidimą ar į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą fiziniams asmenims privalomai skiriamas matavimo priemonės konfiskavimas.

Juridinių asmenų atsakomybė

Už Metrologijos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose nurodytus metrologijos srities teisės aktų pažeidimus juridiniams asmenims skiriamas įspėjimas arba bauda:

 • nuo 300 eurų iki 2 procentų juridinio asmens metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau negu 10 000 eurų;
 • nuo 150 eurų iki 2 procentų jo pajamų, gautų einamaisiais finansiniais metais iki pažeidimo nustatymo, bet ne daugiau negu 5 000 eurų – jeigu juridinis asmuo veikia trumpiau negu vienus metus.

Už Metrologijos įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytą metrologijos srities teisės aktų pažeidimą (į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą) juridiniams asmenims skiriama bauda:

 • nuo 450 eurų iki 3 procentų juridinio asmens metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau negu 15 000 eurų;
 • nuo 225 eurų iki 3 procentų jo pajamų, gautų einamaisiais finansiniais metais iki pažeidimo nustatymo, bet ne daugiau negu 7 500 eurų – jeigu juridinis asmuo veikia trumpiau negu vienus metus.

Taip pat kartu su sankcija už metrologijos srities teisės aktų pažeidimą juridiniam asmeniui gali būti skiriamas, o už į Matavimo priemonių sąrašą įtrauktų matavimo priemonių tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą privalo būti skiriamas matavimo priemonės, kaip pažeidimo padarymo įrankio ar priemonės, konfiskavimas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-10