Veiklos vertinimo kriterijai

Veiklos rodikliai ir jų pasiektos metinės reikšmės :

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-02