Veiklos vertinimo kriterijai

Veiklos rodikliai ir jų planinės metinės reikšmės :

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-19