Degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos

Degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemos rengiamos, tvirtinamos, keičiamos ir registruojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintomis Degalų įpylimo kolonėlių techninės ir programinės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) ir Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko patvirtintu Degalų įpylimo kolonėlių plombavimo schemų rengimo, keitimo ir registravimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas).

Plombavimo schemą rengia gamintojas ar jo įgaliotas atstovas arba gamintojo ar jo įgalioto atstovo prašymu – paskirtoji įstaiga.

Plombavimo schemą tvirtina paskirtoji įstaiga. Paskirtoji įstaiga gali patvirtinti plombavimo schemą, tik jeigu plombavimo schema atitinka Taisyklėse ir Apraše nurodytus reikalavimus.

Lietuvos metrologijos inspekcija registruoja plombavimo schemas, saugo patvirtintų plombavimo schemų ir jų pakeitimų vieną egzempliorių ir savo interneto svetainėje skelbia galiojančių plombavimo schemų sąrašą.

Jeigu degalų įpylimo kolonėlė išmontuojama, Lietuvos metrologijos inspekcija kolonėlės savininko prašymu plombavimo schemą pripažįsta netekusia galios ir ją išregistruoja.