exclamation

Informuojame, kad nuo 2020-11-27 18:00 iki 2020-11-29 18:00 ir nuo 2020-12-04 18:00 iki 2020-12-06 18:00 bus atliekami IS infrastruktūros perkėlimo darbai. Dėl šios priežasties galimi trumpalaikiai portalo „Mano vyriausybė“ veiklos sutrikimai. Atsiprašome už nepatogumus.

Fasuotų prekių „e“ ir matavimo indų „3“ ženklinimas

Gamintojas, pakuotojas arba importuotojas, norintis ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais, ir kompetentingai įstaigai Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento (toliau – Reglamentas) 6 priedo II skyriuje nustatyta tvarka teigiamai įvertinus fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemą, kreipiasi į Lietuvos metrologijos inspekciją, pateikdamas šiuos dokumentus:

1. Prašymą dėl Leidimo išdavimo (Leidimų ženklinti fasuotas prekes „e“ ir matavimo indus „3“ ženklais bei leidimų sumažinti periodinių patikrinimų dažnį išdavimo tvarkos aprašo priedas);

2. Fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimo ataskaitą (toliau - Ataskaita);

3. Fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimų, atliktų kiekvienam fasuotų prekių arba matavimo indų tipui, protokolų kopijas;

4. Kokybės vadybos sistemos, sertifikuotos pagal LST EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ standartą (toliau – LST EN ISO 9001:2008 standartas), kitos kokybės vadybos sistemos, kurios reikalavimai atitinka LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, sertifikato kopiją arba pakuotojo užpildytą deklaraciją, kuria jis patvirtina, jog jo įdiegta kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus Tais atvejais, kai fasuotų prekių pakuotojas arba importuotojas yra įdiegęs ir (arba) sertifikavęsis kokybės vadybos sistemą, kurios reikalavimai atitinka LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, pateikiama LST EN ISO 9001:2008 standarto ir įdiegtos (sertifikuotos) kokybės vadybos sistemos bei šią sistemą sudarančių dokumentų struktūrinių dalių atitikties lentelė.

Leidimas ženklinti fasuotas prekes arba matavimo indus atitinkamai „e“ ir „3“ ženklais išduodamas Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymu, atsižvelgiant į Ataskaitoje pateiktą išvadą dėl fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indų tūrio kontrolės sistemos atitikties Reglamento nuostatoms.

Įstaigos, kompetentingos atlikti fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio patikrinimus ir fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą yra šios:

AB Vilniaus metrologijos centro Kauno filialas, Ožeškienės g. 25, Kaunas, tel. (8 37) 205755;

AB Vilniaus metrologijos centro Klaipėdos filialas, Tomo g. 24, Klaipėda, tel. (8 46) 310829;

AB Vilniaus metrologijos centro Šiaulių filialas, Sodų g. 2C, Šiauliai, tel. (8 41) 440457;

Kauno technologijos universiteto Metrologijos institutas, Studentų g. 50, Kaunas, tel. 8 (37) 351 252 (atlieka tik fasuoto produkto kiekio ir (arba) matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą).

UAB „Patikra“, Manufaktūrų g. 16, Vilnius, tel. +370 677 75521, el. p. patikra@patikra.lt

PASLAUGOS APRAŠYMAS