Kasos aparatų ekspertizė bei jų techninės priežiūros ir remonto darbų sertifikavimas

BENDROJI INFORMACIJA

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) nustatyta tvarka atliekama kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir jų dokumentacijos atitikties techniniams reikalavimams ekspertizė bei teikiamos ekspertizės išvados Valstybinei mokesčių inspekcijai.

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka juridiniams asmenims ir jų darbuotojams išduodami sertifikatai, leidžiantys atlikti juose įrašytų modelių kasos aparatų, kompiuterinių kasos sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus.

 

SVARBIAUSI VEIKLOS SRITĮ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 

 

Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 24 d. nutarimo Nr. 1056 redakcija)

 

Kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-137

 

Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. VA-42 redakcija)

 

Kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir taksometrų spausdintuvų techniniai reikalavimai, patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. VA-9

 

Kasos aparatu užfiksuotų duomenų apsaugos nuo neteisėto jų pakeitimo ar sunaikinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. VA-116 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. VA-103 redakcija)

 

Kasos aparatų elektroninių kontrolinių juostų duomenų kaupimo ir saugojimo specialūs techniniai reikalavimai, patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-197

 

Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-198 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. VA-76 redakcija)

 

Prekybos ir paslaugų teikimo automatų naudojimo ir įplaukų, gautų iš šių automatų, apskaitos taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. VA-24

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-03