Kasos aparatų ekspertizė bei jų techninės priežiūros ir remonto darbų sertifikavimas

Lietuvos metrologijos inspekcija Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija) nustatyta tvarka:

  • atlieka kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų ir jų dokumentacijos atitikties techniniams reikalavimams ekspertizę ir teikia ekspertizės išvadas Valstybinei mokesčių inspekcijai. Valstybinė mokesčių inspekcija pagal ekspertizės išvadas priima sprendimus dėl kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių įtraukimo į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų, prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą.
  • išduoda juridiniams asmenims ir jų darbuotojams sertifikatus, leidžiančius atlikti juose įrašytų modelių kasos aparatų, kompiuterinių kasos sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros ir remonto darbus, papildo ir panaikina šiuos sertifikatus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-07