Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras

  • Lietuvos Respublikos vyriausybės  2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 210 "Dėl Lietuvos matavimo priemonių registro reorganizavimo ir Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro nuostatų patvirtinimo" (TAR, 2015-03041).  Lietuvos matavimo priemonių registras reorganizuotas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą  nuo 2015 m. kovo 1 dienos.
  • Lietuvos matavimo priemonių valstybės registre pateikiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinti matavimo priemonių, priskirtų teisinio metrologinio reglamentavimo sritims tipai, kuriuos Lietuvos Respublikoje leidžiama gaminti ir / arba naudoti.
  • Ūkio subjektai, norėdami patvirtinti matavimo priemonės tipą ir jį įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą, vadovaujasi Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 (TAR, 2014-14803).

PASLAUGOS APRAŠYMAS