Lietuvos matavimo priemonių valstybės registras

Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 210 "Dėl Lietuvos matavimo priemonių registro reorganizavimo ir Lietuvos matavimo priemonių valstybės registro nuostatų patvirtinimo" nuo 2015 m. kovo 1 dienos Lietuvos matavimo priemonių registras reorganizuotas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą (toliau – Registras).

Registro valdytoja – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Registro tvarkytoja – Lietuvos metrologijos inspekcija.

Registro objektai:

  • matavimo priemonių, nepatenkančių į techninių reglamentų taikymo sritį, tipai, patvirtinti Lietuvos Respublikoje;
  • matavimo priemonių, nepatenkančių į techninių reglamentų taikymo sritį, tipai, patvirtinti kitoje Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybėje pagal šių valstybių nacionalinės teisės aktų reikalavimus ir pripažinti Lietuvos Respublikoje Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka.

Registro duomenų teikėjai – juridiniai ir fiziniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai, kurie Taisyklių nustatyta tvarka kreipiasi į Lietuvos metrologijos inspekciją dėl matavimo priemonės tipo patvirtinimo ir įregistravimo Registre arba dėl kitoje ES valstybėje narėje ar EEE valstybėje patvirtinto matavimo priemonės tipo įregistravimo Registre.

Matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatas

Lietuvos metrologijos inspekcija, patvirtinusi matavimo priemonės tipą, įrašo jo duomenis į Registro duomenų bazę ir išduoda patvirtintos formos matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatą. Matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikatas išduodamas dešimčiai metų. Matavimo priemonės tipo patvirtinimo sertifikato galiojimo laikas gali būti pratęstas dar dešimčiai metų Taisyklėse nustatyta tvarka.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-07