Matavimo priemonių patikros žymenų ir patikros sertifikato blankų gamyba ir naudojimo kontrolė

Lietuvos metrologijos inspekcija tvirtina matavimo priemonių oficialaus žymėjimo ženklų, patikros žymenų ir matavimo priemonių patikros sertifikato blanko formą, organizuoja žymenų ir sertifikato blankų gamybą bei kontroliuoja jų naudojimą Dokumentų blankų ir oficialių žymėjimo ženklų privalomosios formos rengimo, eskizo bei grafinio projekto tvirtinimo, gamybos organizavimo, apskaitos, saugojimo, naudojimo, dingimo įforminimo ir likvidavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Paskirtoji įstaiga, atlikusi matavimo priemonės patikrą ir nustačiusi jos atitiktį nustatytiems metrologiniams reikalavimams, matavimo priemonę ženklina patikros ženklu ir (arba) plombuoja, ir (arba) išduoda patikros sertifikatą:

Žymenų ir sertifikato blankų gamintoją Lietuvos metrologijos inspekcija parenka vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu. Gamintojas privalo turėti licenciją saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybai ir atitikti Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo 20 straipsnyje keliamus reikalavimus.

Pagamintus žymenis ir (arba) sertifikato blankus gamintojas perduoda paskirtajai įstaigai po Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos atlikto žymenų ir (arba) blankų kokybės patikrinimo.

Paskirtoji įstaiga priimtus iš gamintojo žymenis ir (arba) sertifikato blankus registruoja Matavimo priemonių patikros žymenų ir patikros sertifikatų blankų apskaitos žurnale. Žurnalo lapai turi būti sunumeruoti, susiūti, patvirtinti Lietuvos metrologijos inspekcijos antspaudu ir Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įgalioto darbuotojo parašu taip, kad žurnalo lapų nebūtų galima išimti ar pakeisti jų nepažeidus. Paskirtosios įstaigos darbuotojams, atliekantiems matavimo priemonių patikrą, išduoti žymenys ir sertifikato blankai, po matavimo priemonių patikros išduoti ir panaudoti žymenys bei užpildyti sertifikatų blankai taip pat registruojami atitinkamuose žurnaluose.

Žymenys ir sertifikato blankai privalo būti saugomi paskirtosios įstaigos vadovo nustatyta tvarka, užtikrinančia jų saugumą vietoje.

Už žymenų ir sertifikato blankų naudojimą, apskaitą ir saugojimą yra atsakingas paskirtosios įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-06-28