Paskirtosios įstaigos

Paskirtoji įstaiga – juridinis asmuo, jo filialas, padalinys, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo septintame skirsnyje nustatyta tvarka įgijęs teisę atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimą, matavimo priemonės patikrą, produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio patikrinimus (toliau kartu – tipo įvertinimas, patikra, kontrolės sistemos įvertinimas ir (arba) patikrinimai).

Paskirtųjų įstaigų veiklos licencijavimas

Lietuvos metrologijos inspekcija Metrologijos įstatymo septintame skirsnyje ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro nustatyta tvarka paskiria juridinius asmenis, jų filialus, padalinius, siekiančius tapti paskirtąja įstaiga, ir suteikia jiems teisę atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus.

Lietuvos metrologijos inspekcija Metrologijos įstatymo septintame skirsnyje nustatytais atvejais ir tvarka taip pat:

  • sustabdo paskirtųjų įstaigų teisę atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus (Metrologijos įstatymo 28 straipsnis);
  • panaikina paskirtųjų įstaigų teisės atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus sustabdymą (Metrologijos įstatymo 29 straipsnis);
  • panaikina paskirtųjų įstaigų teisę atlikti tipo įvertinimą, patikrą, kontrolės sistemos įvertinimą ir (arba) patikrinimus (30 straipsnis).

Paskirtųjų įstaigų veiklos priežiūra

Lietuvos metrologijos inspekcija nustatyta tvarka atlieka paskirtųjų įstaigų veiklos (paskyrimo srityje ar srityse) priežiūrą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-03