Galiojančių matavimo priemonių patikros metodikų, bendrųjų patikros metodikų, laikinųjų patikros metodikų ir dokumentų, pripažintų tinkamais atliekant matavimo priemonių patikrą, sąrašas.

Galiojančių matavimo priemonių patikros metodikų, bendrųjų patikros metodikų, laikinųjų patikros metodikų ir dokumentų, pripažintų tinkamais atliekant matavimo priemonių patikrą, sąrašas.

Šiuo metu yra poreikis parengti šių bendrųjų patikros metodikų projektus:
BPM 8871101-08:2013 „Elektroninės svarstyklės“;

BPM 8871101-29:2002 „Karšto vandens skaitikliai“;

BPM 8871101-57:2002 „Šalto vandens skaitikliai“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-02