Fasuotų prekių ir matavimo indų teisinė metrologinė priežiūra

 

Fasuota prekė – supakuotų nedalyvaujant pirkėjui vieno ar kelių produktų pakuotojo nustatyto kiekio, kurio negalima pakeisti neatidarius ar nepažeidus pakuotės ir kuris nurodomas ant pakuotės, ir pakuotės visuma.

Faktinis produkto kiekis – fasuoto produkto kiekis.

Vardinis fasuotos prekės kiekis – fasuotos prekės produkto kiekis, kuris turi būti pakuotėje pagal pakuotojo įrašą ant pakuotės.

Matavimo indas –  indas, sužymėtas tūrio padalomis.

 

Tiekiamų rinkai fasuotų prekių faktinis produkto kiekis turi atitikti vardinį fasuotos prekės kiekį su techniniuose reglamentuose arba kituose metrologijos srities teisės aktuose nurodytomis leidžiamomis paklaidomis.

Vardinio fasuotos prekės kiekio ir vardinio matavimo indo tūrio vertės, fasuotų prekių ir matavimo indų ženklinimo būdas ir tvarka, kiti fasuotoms prekėms ir matavimo indams taikomi reikalavimai nustatomi techniniuose reglamentuose ir kituose metrologijos srities teisės aktuose.

Matavimo indai, skirti gėrimams ir kitiems skysčiams supilti bei matuoti, gali būti tiekiami rinkai ir naudojami, jeigu jie turi vardinio tūrio užrašus (ženklinimus) ir žymą, iš kurios gali būti atpažintas matavimo indų gamintojas.

Fasuotų prekių kiekio ir matavimo indų tūrio leidžiamas paklaidas, kitus jų metrologinius parametrus ir ženklinimą nustato:

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-05